Prana

Prana

Η ζωτική δύναμη, η πεμπτουσία του σύμπαντος, η συνεκτική δύναμη της ζωής, είναι γνωστή ως «πράνα».

Η ετυμολογική προέλευση της λέξης, Prana, έχει τις ρίζες της στην αρχαία γλώσσα των  σανσκριτικών. Αν και η λέξη είναι σανσκριτική στην καταγωγή της, η έννοια του prana απαντάται σε διάφορους πολιτισμούς του πλανήτη. Σχεδόν όλες οι παραδόσεις έχουν μια συγκεκριμένη λέξη για την ζωτική ενέργεια πράνα. Στην Κίνα, η λέξη πράνα αναφέρεται ως τσι, στην Ιαπωνία ως κι ή τσι, στα Εβραικά ως Nephesch (που κυριολεκτικά μεταφράζεται σε «πνοή ζωής»), στα Καταλανικά ως εακαα, στα αρχαία ελληνικά ως αιθέρας, κατά Βίλχεμ Ράιχ ως οργόνη, στην Πολυνησία ως mana, στους ινδιάνους της αμερικής ως orenda, στους αρχαίους Τεύτωνες ως od .

Η Prana είναι παντού. Είναι παντού γύρω μας. Prana είναι όλα γύρω μας,  ανεξάρτητα από την ευαισθητοποίηση μας ή την ικανότητά μας να την αξιοποιήσει. Καμία ύπαρξη δε θα ήταν δυνατόν να υπάρχει χωρίς την παροχή αυτής της ενέργειας. Εκτός του ότι τροφοδοτεί τα πάντα με ζωή, κρατά και τα πάντα σε συνοχή και συνένωση. Δίνει στο κάθε πράγμα τη φόρμα, το μοναδικό, σύνθετο σύνολο της μορφής και της ενέργειάς του. Είναι αυτό που υφαίνει κύτταρο κύτταρο το φυσικό σώμα, ακόμα και την αύρα, κρατώντας τα συντονισμένα.

Ο Ήλιος είναι αυτός που εκπορεύει αυτή τη θεϊκή πεμπτουσία ζωής. Όσο το φως του ρέει άφθονο στη γήινη ατμόσφαιρα, θρέφει ορυκτά, ζώα, φυτά και ανθρώπους, καθώς απορροφάται από το αιθερικό τους πεδίο, παρέχοντας στο καθένα την αντίστοιχη ποιότητα θρεπτικής ενέργειας που χρειάζεται. Το αιθερικό σώμα είναι ο διαμεσολαβητής, ο οποίος μεταλάσσει το Πράνα στην κατάλληλη για το κάθε τι ενεργειακή ουσία.

Η ζωή γενικά, κάθε επιπέδου, μπορεί να ονομαστεί Πράνα, καθώς, ότι υπάρχει, το οφείλει στην πνοή ζωής που του προσφέρει το Πράνα.

Η γιόγκα έχει απαρίθμησει τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να εναρμονιστούμε με αυτήν την ενέργεια της ζωής. Με ορισμένες πρακτικές η γιόγκα επιδιώκει το άνοιγμα των καναλιών για την απελευθέρωση της πανίσχυρης ενέργειας του prana.

Για να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας πρέπει να θυμόμαστε ότι σε όλα αυτά που κάνουμε, ενεργά ή παθητικά, είμαστε στη μέση του prana. Η σωστή διατροφή, σωστή αναπνοή, οι κατάλληλες σωματικές ασκήσεις, καλές σχέσεις, κλπ, όλα αυξάνουν την ικανότητά μας να επωφελούμαστε από το πράνα που μας περιβάλλει.

Το Πράνα είναι που συνενώνει, συγκροτεί και δίνει ρυθμό στο φυσικό σώμα και στην κίνηση όλων των χυμών του. Επίσης, με αυτό τρέφεται και το ζωτικό σώμα. Το σπληνικό κέντρο συνεργάζεται με το ζωτικό σώμα, καθώς και τα δύο έχουν σκοπό την απορρόφηση και το διαμερισμό του Πράνα.

Πράνα μπορούμε να βρούμε στην ατμόσφαιρα με τη μορφή αρνητικών ιόντων. Φορέας του πράνα είναι ακόμα η θάλασσα, τα ποτάμια, οι καταρράκτες – γι’ αυτό το λόγο και το ζωτικό σώμα μπορεί να θεραπευτεί σε τέτοιο βαθμό μέσα από το νερό και την κίνησή του.

No Comments

Post A Comment

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more.

If the settings on your software that you are using to view this website (your browser) are adjusted to accept cookies, we take this, and your continued use of our website, to mean that you are fine with this. Should you wish to remove or not use cookies from our site you can learn how to do this below, however doing so will likely mean that our site will not work as you would expect.

Close